Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 nebo č. 3 k této vyhlášce a sestavuje ji:

1.    účetní jednotka, která je obchodní společností
2.    účetní jednotka

  • velká účetní jednotka
  • střední účetní jednotka
  • malá účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  • mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Výkaz  zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje položky podle přílohy č. 2 nebo č. 3 k této vyhlášce, a to pouze položky označen římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky, a může ji sestavit malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka,která:

a)není obchodní společností
b)nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu zahrnuje informace podle §a §39b a vyhotovuje ji účetní jednotka, která je :

  • velkou účetní jednotkou, tato účetní jednotka uvede i doplňující informace stanovené §39c, nebo
  • střední účetní jednotkou

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.250/2015 Sb., účinná od 1. 1.2016

Podle §39 a §39a vyhotovuje jí účetní jednotka, která je:

  • malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  • mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Příloha v účetní  závěrce  ve zkráceném rozsahu zahrnuje informace podle §39 a může ji sestavit malá účetní jednotka a mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Zobrazit další novinky