(§3a vyhl.č.250/2015 Sb., která noveluje vyhlášku č. 500/2002 Sb.)

Rozvaha v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č.1 k této vyhlášce
a sestavuje ji účetní jednotka, která je:

  • velkou účetní jednotkou
  • střední účetní jednotkou
  • malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  • mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Rozvaha ve zkráceném rozsahu zahrnuje

položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky a C. II. 2. Krátkodobé pohledávky a může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo …… položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny, a může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Zobrazit další novinky