V rámci novely zákona o daních z příjmů platí obdobné přechodné ustanovení pro zřizovací výdaje  zaevidované v majetku poplatníka ve zdaňovacím období započatém přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, tzn. před 1. lednem 2016.

Dle §32a odst.4 ve znění k 31.12.2015 platí, že zřizovací výdaje se odpisují rovnoměrně bez přerušení, a to 60 měsíců.

Zobrazit další novinky