Přechodné ustanovení vyhlášky stanoví, že

až do vyřazení zřizovacích výdajů, o kterých bylo účtováno  a byly vykazovány podle ustanovení §6 odat.3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2015, bude pokračováno a bude o nich účtováno v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“

Prakticky není nutné přeúčtovávat položky z účtů 011 Zřizovací výdaje o 071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům, ale je třeba tyto účty od roku 2016 přiřadit k položce aktiv „ B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

Zobrazit další novinky