Účetnictví podle zákona o účetnictví:

Podvojné účetnictví – vedení účetnictví v plném rozsahu, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

 • Mezinárodní účetní standardy
 • Jednoduché účetnictví

KATEGORIE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Mikro účetní jednotka
Je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 9.000.000,- Kč
 2. roční úhrn čistého obratu 18.000.000,- Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 1 – 10

Malá účetní jednotka
Je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 100.000.000,- Kč
 2. roční úhrn čistého obratu 200.000.000,- Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50

Střední účetní jednotka
Je ta, která není mikro účetní jednotka ani malá účetní jednotka a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 500.000.000,- Kč
 2. roční úhrn čistého obratu 1.000.000.000,- Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250

Velká účetní jednotka
Je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty stanovené pro střední účetní jednotku.

 1. aktiva celkem 500.000.000,- Kč
 2. roční úhrn čistého obratu 1.000.000.000,- Kč
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250

Za velkou účetní jednotku se považuje vždy:

 1. subjekt veřejného zájmu (banky, zdravotní pojišťovny, penzijní společnosti)
 2. vybraná účetní jednotka (příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny, dobrovolné svazky obcí, územní samosprávné celky, organizační složky státu, a další)

Zveřejňování účetní závěrky

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

 

Zobrazit další novinky