Správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmu a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že:

- má důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání, a nejsou mu známy skutečnosti, které by nárůst jmění ozřejmovaly

- po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění, spotřebou, nebo jiným vydáním přesahuje 5 000 000 Kč

Správce daně vyzve k prokázání příjmu, uvede své pochybnosti a umožní poplatníkovi, aby se k nim vyjádřil a předložil důkazní prostředky tak, aby došlo k odstranění těchto pochybností.

Zobrazit další novinky