Základní sleva pro poplatníky je ve výši 24 840 Kč

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob 2017 § 35ba ZDP, §35c ZDP. Sleva na manželku/manžela 24 840 Kč žije s poplatníkem ve společné domácnosti a nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.
Do vlastního příjmu manželky se nezahrnují příjmy: dávky sociální podpory, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, další.

Je-li manželka/manžel držitelem/držitelkou průkazu ZTP, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti.

Daňové zvýhodnění je ve výši:

  • 13 404 Kč ročně na jedno dítě
  • 17 004 Kč ročně na druhé dítě
  • 20 604 Kč ročně na třetí dítě a každé další dítě.

Zobrazit další novinky