• Podává plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu před dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dodavatel).
  • Přijal ZP s místem plnění v tuzemsku nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění plus přijetí plnění, u nichž vzniká povinnost přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. b, c ZDPH (odběratel).
  • Ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Způsob podání kontrolního hlášení – pouze elektronicky


Lhůty pro podání – právnická osoba za kalendářní měsíc, fyzická osoba ve lhůtě pro podání daňového přiznání

Druhy kontrolních hlášení – řádné, opravné, následné

Sankce

  • 1.000,- Kč je-li kontrolní hlášení podáno dodatečně bez výzvy
  • 10.000,- Kč podá-li povinná osoba kontrolního hlášení po výzvě v náhradní lhůtě
  • 30.000,- Kč pokud není podáno kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně doplnění nebo potvrzení údajů v něm uvedených
  • 50.000,- Kč pokud není podáno vůbec
  • 50.000 - 500.000,- Kč pokud plátce nespolupracuje

Zobrazit další novinky