V případě, že nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, lze uplatnit paušální výdaj ve výši 5000 Kč na jedno vozidlo za celý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval vozidlo k dosažení, udržení, zajištění zdanitelných příjmů a současně toto vozidlo nepřenechal ani z části kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.

Jinou osobou se nepovažuje spolupracující osoba nebo zaměstnanec, který vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

Používá – li poplatník vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj pouze z části, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje ve výši 80% této částky.

 

Zobrazit další články