Souhrnné hlášení podáváme jen tehdy, pokud jsme dodali zboží, nebo poskytli službu v jiné zemi EU.
Souhrnné hlášení podáváme proto, abychom správce daně informovali o zdanitelných plněních, která jsme udělali se subjekty z jiných států EU.

Jak často musíme podat souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení podáme v případě, pokud máme k jeho podání důvod.
Při dodání zboží podáváme hlášení měsíčně.
Jsme- li identifikovaná osoba, podáváme hlášení měsíčně.
Při jiných důvodech podáváme souhrnné hlášení podle toho, jaké máme zdaňovací období v ČR, měsíční nebo čtvrtletní.

Souhrnné hlášení podáváme elektronicky pomocí on-line aplikace EPO:
Pokud nemáme elektronický podpis nebo datovou schránku, postupujeme ve dvou krocích:

- SH vyplníme a pošleme na finanční úřad pomocí on-line aplikace EPO.

- Na závěr procesu nám aplikace nabídne potvrzení o odeslání hlášení, které musíme vytisknout a do pěti dnů doručit na finanční úřad. Samotné SH vytiskneme pouze pro svoji archivaci, na finanční úřad už jej v listinné podobě nepodáváme. Když to uděláme, budou tam mít z toho zbytečný zmatek.

Údaje, které uvádíme do SH, uvedeme i do daňového přiznání k DPH.

Podání s podpisem a schránkou

Pokud máme elektronický podpis nebo datovou schránku, můžeme se rozhodnout, zda podáme SH způsobem uvedeným výše, nebo formulář vyplníme pomocí aplikace
EPO(viz výše) a pošleme jej jedním z těchto způsobů:

- prostřednictvím aplikace EPO pošleme se zaručeným podpisem
- pošleme datovou zprávou vygenerovanou aplikací EPO přes datovou schránku

Následné souhrnné hlášení

Následné hlášení je opravné, pokud jsme uvedli v souhrnném hlášení nesprávný údaj.

Souhrnné hlášení v zákoně §100 a § 102 Zákon o DPH

 

Zobrazit další články