Jak rozpoznat, o jaký příjem se u fyzické osoby jedná.

Posouzení je důležité pro stanovení výše daně – použití paušálu. Dále pro posouzení, zda příjem podléhá evidenci tržeb.

Příjem podle §7 je činnost, kterou živnostník poskytuje opakovaně, jedná se o hotely, penziony, přechodné ubytování u soukromníka, který bytovou jednotku nabízí opakovaně ke krátkodobému pronájmu. Nájemce neprovádí opravy bytu apod. Ubytování je nabízeno i za účelem rekreace.

Tyto příjmy se budou zdaňovat podle §7 – jako příjem z podnikání.

Příjem podle §9 je činnost, kterou živnostník poskytuje jednorázově, a to na delší dobu. Nejedná se o rekreaci, ale o sjednaný nájem pro bydlení na delší dobu. Nájemce si provádí běžnou údržbu bytu a jeho působení v bytě má trvalejší charakter. Jedná se především o nájem bytu, rodinných domů. Nájemce si platí služby za energie sám.

Tyto příjmy se budou zdaňovat podle §9 – jako příjem z nájmu.

U příjmu z podnikání se použije §7písm.b ZDP a je zde možnost vzniku povinnosti registrace k EET.
Naopak u příjmu z nájmu se budou zdaňovat podle §9 ZDP a povinnost registrace k EET nevzniká.

Zobrazit další články