Prodali jste v průběhu roku jednotku (byt) nebo rodinný domek, jste fyzická osoba a nevíte, zda daň z příjmu zaplatit?

Pokud jste v nemovitosti bezprostředně před prodejem měl 2 roky bydliště, užíval jste nemovitou věc k bydlení, tak nebudete platit daň z příjmu.

Od daně z příjmů fyzických osob jste také osvobozen v případě, že v prodávané nemovitosti máte bydliště kratší dvou let, ale použijete obdržené peněžní prostředky na nové bydlení. Pak jste osvobozeni pouze v rozsahu z ceny prodávané nemovitosti, která je vynaložena na zakoupení nové nemovitosti.

Je však rozdíl mezi pojmem bydliště a trvalý pobyt. Pro účely osvobození daně z příjmu z prodeje jednotky (bytu) nebo rodinného domku není podstatné, jestli jste zde přihlášeni k trvalému pobytu, ale důležitá je skutečnost, zda jste v domku nebo jednotce skutečně bydleli dva roky před jejím prodejem.

Pokud jste používali nemovitost k podnikání, tak jste od daně osvobozeni po dvou letech od okamžiku, kdy jste tento majetek přestali používat k podnikání – tedy od vyřazení z obchodního majetku.

Zobrazit další články