Ano ….. vše má své výhody a nevýhody.

Mezi zásadní rozdíly patří: s.r.o. má velké počáteční výdaje na založení společnosti, je nutné založit společnost u notáře, a to něco stojí. Podnikatelská činnost je zahájena zápisem do obchodního rejstříku. Společnost podniká pod libovolným názvem, který si zvolí při založení, ale který nesmí navazovat na již existující názvy obchodních společností.

Co je podstatné, že obchodní společnost je povinna vést účetnictví, a na to již asi nebude stačit podnikatel sám, ale musí si zadat účetnictví u profesionální účetní společnosti.
Výdaje lze uplatnit pouze ve skutečné výši. Společníci ručí za závazky společnosti zpravidla do výše nesplaceného vkladu do základního kapitálu (ten je dnes pouze 1 Kč).
Společník si nemůže vybírat bez právního důvodu peněžní prostředky z účtu, nelze si brát peníze pro osobní spotřebu.
Obchodní společnost podléhá dani z příjmu právnických osob ve výši 19%.
Je-li vyplácen podíl na zisku, tak tento podléhá dani srážkové ve výši 15%.
Rozhodování společnosti je dáno podílem společníka, pokud smlouva nestanoví jinak.

Oproti tomu fyzická osoba ( OSVČ).
Fyzická osoba si zřídí živnostenský list (oprávnění), nahlásí registraci na Finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení a může podnikat.
Nemá žádné počáteční správní výdaje – živnostenský list stojí 1000 Kč. To je vše.
OSVČ nemá základní kapitál. Může podnikat na své jméno, ke kterému může přidat dodatek.
Pokud nemá ze zákona povinnost vést účetnictví, vede daňovou evidenci – příjmy, výdaje.
Ručí za dluhy celým svým majetkem. Výdaje lze uplatnit paušálem tj. procentem z příjmu, nebo použije skutečné výdaje podle toho, co je pro něho výhodnější v rámci daňové optimalizace. Nemůže se zaměstnat sám ve firmě a nemůže zaměstnat ani svoji manželku.
Může si libovolně vybírat peníze pro svoji osobní spotřebu. OSVČ podléhá dani z přijmu fyzických osob ve výši 15%.

Tak to je jen takový malý souhrn rozdílů mezi fyzickou osobou a s.r.o.

Zobrazit další články