Společníky je založena právnická osoba, obchodní společnost.

Založení obchodní společnosti probíhá sepsáním notářského zápisu, kde se stanoví, jak bude nově vzniklá společnost vypadat.

Obchodní firma, společnost vznikne zapsáním do obchodního rejstříku. Od okamžiku vzniku, tedy zapsáním do OR, je povinná nově vzniklá společnost vést účetnictví.

V současné době je každé společnosti po jejím vzniku přidělena datová schránka (automaticky). Je to forma doručování elektronických dokumentů. Jedná se o komunikaci se státní správou, tedy i s finančním úřadem, která bude probíhat elektronicky přes tuto datovou schránku.

Pozn. datová schránka je zjednodušeně řečeno odesílání dokumentů elektronicky.

Finančnímu úřadu se tyto dokumenty odesílají v souboru xml. Nejlépe je používat elektronické formuláře, které najdete na stránkách Finanční správy ministerstva financí ČR – Daňový portál – podání pro finanční správu.

Následuje přihlášení k daním, a to nejprve přihláška k dani z příjmů právnických osob. Tato registrace, jak výše uvádíme, probíhá formou elektronické komunikace přes datové schránky.
Dalším krokem je přihlášení k ostatním daním … přihláška k DPH, silniční daně, srážková daň, další.

Zobrazit další články