Již několikrát jsem se setkala, že si klienti mění název společnosti.

Důvodem je řada nových skutečností, dochází ke změnám předmětu činností, dochází ke změnám společníků, k fúzím a jiným důvodům.

Mělo by se ale vědět, že jsou s tím spojené povinnosti. Jednak název musí schválit valná hromada a následně se pak notářským zápisem musí zapsat tato změna do obchodního rejstříku.

Levná záležitost to taky není, ceny za notářský zápis spojený s dohodnutou změnou názvu společnosti se pohybují cca 4.000,- Kč + DPH, dále pak kolek 1000 Kč + 200 Kč správní poplatek za návrh na obchodní soud.

Po zapsání této skutečnosti do obchodního rejstříku se musí nahlásit změny na finanční úřad, sociální pojištění, zdravotní pojišťovny, další instituce. Nesmí se zapomenout ani na banky či leasingové společnosti. Nejlépe je napsat universální oznámení o změně názvu a odeslat všem.

Další kategorií jsou účetní doklady – faktury.. tedy odběratelé, dodavatelé. Do data zápisu na obchodní rejstřík platí starý název, ale po zapsání do obchodního rejstříku se musí změny oznámit dodavatelům, odběratelům. Do účetnictví se musí dostat faktury - účetní doklady, se správnými údaji, tedy pod správným názvem. Pozor .. nestačí, že IČ je stejné!

Při změně názvu společnosti je důležité, aby název nebyl shodný nebo zaměnitelný s obchodní firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. Řeší občanský zákoník č.89/2012 Sb.

Zobrazit další články