Blíží se konec roku a budeme mít povinnost jednak samozřejmě vyhotovit účetní závěrku, ale nejen to, nutným „zlem“ je i zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku.

Když se podívám na obchodní společnosti do obchodního rejstříku, některé mají zveřejněné závěrky všechny, ale pravdou je, že mnoho firem si zveřejňováním účetní závěrky hlavy nelámou.

Jak jsem se již zmínila, je to nutné zlo, které je stanoveno zákonem, a to v §21a zákon o účetnictví. Obvykle dostávám otázku „ kontroluje to vůbec někdo …?

Zatím jsem se setkala s tím, že v případě žádosti např. o prominutí penále u finančního úřadu, je to jeden z úkonů, který se kontroluje. Dále se s tím setkávám u firem, které žádají o úvěr a banky si kontrolují obchodní rejstřík, je to pro bankovnictví relevantní informace. Při slučování společností je to rovněž prvotní informace. O tom, že si zjišťují vaši obchodní přátelé informace o vás v obchodním rejstříku, se snad ani nemusím zmiňovat.

Tak tedy malé shrnutí, účetní závěrku zveřejňují všechny účetní jednotky zapsané v OR (nebo ti, kteří to mají stanovené zvláštním právním předpisem).

Fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, těch se tento úkon netýká.

Zveřejňuje se: 1) rozvaha, 2) výkaz zisků a ztráty, 3) příloha k účetní závěrce, která doplňuje informace k rozvaze a výsledovce. Od 1.1.2016 malé účetní a mikro účetní jednotky kteří, nemají povinnost ověřit účet.závěrku auditorem nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

Asi bych doporučila, po vyhotovení daňového přiznání včetně rozvahy, výsledovky, přílohy k účetní závěrce po odevzdání a event. zaplacení na finanční úřad jednoduše na nic nečekat a provést odeslání účetní závěrky na obchodní rejstřík.

Účetní závěrku lze na obchodní rejstřík poslat datovou schránkou, nebo stáhnete na CD a odevzdáte s průvodním dopisem na obchodní rejstřík osobně.

Určitě bych doporučila, pročíst si již zmiňovaný §21a, zákon o účetnictví.

Zobrazit další články